CSUC

Compres conjuntes

Beneficis

Descobreix tots els beneficis de comprar amb el CSUC!

Beneficis de compres conjuntes

Per què comprar conjuntament?

Amb el servei de compra conjunta del CSUC, les institucions públiques accedeixen al mercat de béns i serveis de manera àgil, eficient i eficaç. La compra conjunta comporta un seguit de beneficis:

  • Expertesa: agrupar-se amb d’altres institucions permet compartir el coneixement, tant sobre els béns o serveis a adquirir com sobre el propi procés administratiu, i posar en comú diferents experiències.
  • Tramitació més àgil: comprar de forma agregada disminueix la càrrega administrativa de les institucions participants, simplificant el procés contractual.
  • Seguretat jurídica: la licitació sota un acord marc o una compra centralitzada tramitada pel CSUC proporciona una cobertura legal.
  • Assessorament personalitzat: la incorporació a una compra conjunta dona accés a un servei d’atenció personalitzada i a un espai col·laboratiu amb tota la documentació d’interès.
  • Preus més avantatjosos: la demanda agregada de béns i/o serveis genera economies d’escala que condueixen a ofertes més atractives per part dels proveïdors.
  • Augment del poder de compra: l’acció conjunta permet un major nivell d’interlocució davant dels proveïdors, reguladors i altres agents. A més, facilita la col·laboració amb altres compradors públics.

Per proporcionar aquest servei, al CSUC comptem amb un equip qualificat de professionals. En particular, disposem:

  • D’un equip tècnic especialitzat en l’adquisició de diferents tipus de productes i serveis (energia, material per al laboratori, servei d’impressió, etc.), amb coneixements especialitzats en cada àrea.
  • D’un equip legal especialitzat en la configuració de licitacions, la redacció de plecs i el tractament d’incidències i recursos, d’acord amb la normativa vigent de la Llei de contractes del Sector Públic.

Com funciona?

La contractació de serveis o productes a través de la compra conjunta del CSUC requereix que la institució interessada s’adhereixi a l’acord marc o compra centralitzada pertinent.

Un cop feta l’adhesió, la institució té accés a un espai col·laboratiu amb la informació específica d’aquella compra, on hi figura:

  • El catàlegs de béns i/o serveis, els preus corresponents i la informació de contacte dels proveïdors.
  • Les instruccions corresponents per a l’adquisició dels béns i/o serveis.

Les compres conjuntes s’articulen mitjançant un dels següents procediments de licitació:

Acord marc

En el cas dels Acords Marc, les entitats adherides accedeixen a un conjunt de proveïdors homologats, que disposen d’uns catàlegs de béns i/o serveis amb uns preus màxims o descomptes mínims.

Per culminar el procés d’adquisició dels béns i/o serveis necessaris, l’entitat haurà de dur a terme un procés de compra simplificat mitjançant una licitació basada.

En aquests cas, la compra mitjançant un acord marc comporta una reducció en el temps i en els tràmits administratius, a banda d’altres beneficis.

Compra centralitzada

En el cas de les compres centralitzades, les entitats adherides accedeixen a un conjunt de béns i/o serveis proporcionats per un proveïdor determinat i amb uns preus fixats.

Per culminar el procés d’adquisició dels béns i/o serveis, si escau, l’entitat únicament haurà de fer una comanda al proveïdor.

La compra centralitzada obliga l’entitat a l’adquisició dels serveis o productes indicats al contracte.

Contracta-ho aquí

Sol·licita'ns més informació

Vols saber-ne més?

Contacte Compres TIC

Xavier Peiró
Director de Serveis TIC

93 551 6206

Contacte Compres generals

Elena Parpal
Directora de Compres Conjuntes

93 205 6783