CSUC

Compres conjuntes

Electricitat

Estalvia fins a un 15% amb la compra conjunta d'electricitat del CSUC. Perquè junts aconseguim contractes més atractius econòmicament i millorem la gestió.

A qui s'adreça?

Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca i altres institucions del sector públic confien en la compra conjunta d’electricitat del CSUC, en alta i baixa tensió. 

Beneficis

Compromesos amb la sostenibilitat i el medi ambient, comprem electricitat 100% renovable i estalviem en el subministrament per poder invertir en eficiència energètica. Millorem la contractació i la gestió energètica, facilitant el control i l’anàlisi del consum. Amb la compra col·laborativa del CSUC també afavorim la transferència de coneixement, el talent i l’experiència entre tots els membres del grup de compra. Ens avala una trajectòria amb importants estalvis aconseguits i la satisfacció d’haver-los aconseguit junts.

 

Intercanvi de bones pràctiques per disminuir el consum

Agregació de punts de subministrament, optimització de tarifes, optimització de potències, etc.

Sostenibilitat i eficiència energètica 

Energia procedent de fonts 100% renovables. Menys consum, menys despesa i menys emissions.

Validació de factures i anàlisi de dades

Seguiment de la facturació i del consum mitjançant eines especialitzades en la validació de factures, en l’elaboració d’informes energètics i l’optimització de la potència

Més poder

Interlocució conjunta davant les comercialitzadores, distribuïdores i entitats reguladores abans i durant l'execució del contracte.

Benchmarks

Comparatiu de preus, despesa i consum dels participants i altres compradors externs segons la tipologia de consum.

Especialització i professionalització

Estudiem el sector elèctric i els mercats.

Comparativa de preus

Col·laborem amb d'altres grans compradors i gestors, públics i privats.

Presa de decisions estratègiques

Seguiment del mercat elèctric per tancament de preus a futurs i gestió del risc.

Assessorament energètic

Assessorem les entitats per la transició energètica i promovem compres conjuntes d’instal·lacions d’energia fotovoltaica.

Empreses adjudicatàries

 

Tipus d'acord

Per a la compra d’energia elèctrica, el CSUC elabora acords marc dels quals es fan acords basats anuals amb subhastes electròniques. Un cop adjudicats uns coeficients de fórmules per preu variable i per tancaments, el CSUC realitza tancaments amb l’empresa adjudicatària quan detecta una oportunitat al mercat. En un mercat de preus molt volàtils, aquest sistema permet molta flexibilitat a l’hora de triar el moment més oportú per tancar els preus.

Per a l’alta tensió, la compra d’energia es fa a preu variable en el mercat OMIE licitant el marge de comercialització (pass-through). El model de compra preveu la possibilitat de fer tancaments en el mercat de futurs OMIP,  licitant també els coeficients de la fórmula de tancaments. Aquest model es gestiona amb un seguiment de mercat acurat que minimitza el risc diversificant el moment de compra i no concentrant-lo en un sol moment.

Per a baixa tensió se subhasta segons un preu fix.

Contracta-ho aquí

Sol·licita'ns més informació

Vols saber-ne més?

També pots contactar a...

Margarida Martín
Cap de Compres d'Energia

935 516 230