CSUC

Compres conjuntes

Impressió i reprografia

Contracta conjuntament el servei d'impressió, inclosos còpia i digitalització, i d'explotació i gestió dels centres de reprografia.

Impressió i reprografia

A qui s'adreça?

Universitats catalanes, centres adscrits o dependents d'aquestes, centres de recerca i parcs científics i tecnològics. 

Beneficis

El servei d’impressió i reprografia facilita un servei integral basat en la modalitat de pagament per còpia a les entitats participants, a més d'altres avantatges:

 

Preu per còpia

Cost directe per impressió més baix.

Reducció de despeses

Ús racional del sistema d'impressió i còpia.

Digitalització

Evita còpies i impressions innecessàries.

Homogeneïtzació d'equips i consumibles 

Adaptació del sistema a l'administració electrònica. 

Eficiència

Equips multifuncionals d'alta productivitat. 

Control i monitoratge

Eina de gestió única per a assegurar el bon funcionament del servei. 

Respecte pel medi ambient i responsabilitat social 

Compliment d'etiquetes ecològiques, reparació i donació a ONG. Economia circular. 

Proveïdors homologats

Tipus d'acord

L'adquisició de material d'impressió i reprografia es fa mitjançant una compra centralitzada sota la coordinació del CSUC. 

Contracta-ho aquí

Sol·licita'ns més informació

Vols saber-ne més?

També pots contactar a...

Gorka Roldan
Unitat de Clients i Projectes

935 679 817