CSUC

Compres conjuntes

Llibres impresos

Afegeix valor a la biblioteca gràcies a la compra àgil de llibres, serveis de catalogació i altres, en un temps ajustat i amb un compliment estricte de la normativa.

Llibres impresos

A qui s'adreça?

Universitats, centres de recerca que formin part de la institució I-CERCA de Centres de Recerca de Catalunya, parcs científics, centres universitaris d'ensenyament superior de l'Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques (ACAUP) i centres dependents dels consorciats del CSUC.

Beneficis

A més d'estalvis econòmics, el servei de llibres impresos t'ofereix altres avantatges destacats:

 

Qualitat i millora en l'adquisició de llibres

Servei ajustat a les millors pràctiques de les universitats.

Eficiència

Simplificant i agregant som més eficients.  

Tecnificació de la compra

Modernitzem i millorem la compra gràcies als recursos compartits. 

Flexibilitat en la contractació

L'acord marc permet fer compres de forma àgil als partícips.

Recerca i selecció de proveïdors

Comptem amb una àmplia oferta de llibreries a través de les quals es poden realitzar les compres. 

Serveis de valor afegit

Servei de catalogació sense cost, digitalització de cobertes i traçabilitat de les comandes, entre d'altres.

Qualitat del servei

Traçabilitat, interlocució clara i una informació puntual garantits.

Suport

Solucions a problemes tècnics.

Proveïdors homologats

Consulta la llista de proveïdors homologats per lot en les dades d'adjudicació publicades al Perfil del contractant

Tipus d'acord

La compra de llibres impresos es fa mitjançant un acord marc que homologa el conjunt de proveïdors dins d'uns estàndards de qualitat establerts per les universitats i d'acord amb els principis de publicitat i concurrència que marca la normativa de contractes públics.

Així, en una primera fase s'han homologat 26 proveïdors del lot 1 i 15 pel lot 2. En una segona fase els partícips poden fer contractes basats amb qualsevol dels homologats segons els imports especificats a continuació:

  • Fins a 15.000 €: compra directa
  • Entre 15.000 € i 50.000 €: demanar oferta a 3 proveïdors
  • A partir de 50.000 €: demanar oferta a tots els proveïdors

Contracta-ho aquí

Sol·licita'ns més informació

Vols saber-ne més?

També pots contactar a...

Reynaldo Antonio Martos
Tècnic de Compres Conjuntes

935 516 217

Enllaços d'interés

Documents relacionats