CSUC

Contact with us

Servei a qui s'adreça
He llegit i accepto les condicions legals

NOTA LEGAL:

El CSUC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través d'aquest formulari, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l'emmagatzematge d'aquestes dades d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s'incorporaran al fitxer "ContacteAtencio_usuari.xlsx", que és responsabilitat del CSUC, amb domicili al c/Gran Capità 2, de Barcelona. La finalitat de la recollida d'aquestes dades és poder donar resposta a les peticions que es notifiquin mitjançant aquest formulari.

Responsable del tractament Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) • 08034 Barcelona
T 93 205 6464 • F 93 205 6979
Dades de contacte del delegat de protecció de dades Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) • 08034 Barcelona
T 93 205 6464 • F 93 205 6979
Finalitat del tractament Recollir les dades per donar resposta a les peticions que arribin mitjançant aquest formulari.
Legitimació Consentiment.
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers.
Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostre sol·licitud a través de la pàgina web del CSUC.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Reclamació Podeu presentar una reclamació a través de la pàgina web del CSUC.