CSUC

Transparència

Gestió econòmic-financera

Gestionem els recursos econòmics de forma eficient. Consulta els pressupostos, els comptes anuals i informes d'auditoria.

#
Pressupostos

Consulta el pressupost anual i les liquidacions trimestrals.

Més informació
#
Tarifes

Tens disponibles les tarifes dels nostres serveis en les diferents àrees d'activitat.

Més informació
#
Comptes anuals i auditories

Accedeix a la relació dels comptes anuals i als informes d'auditoria realitzats.

Més informació
#
L'evolució dels comptes

Tens disponible l'evolució dels comptes del CSUC en els darrers 5 anys.

Més informació
#
Estadístiques de contractació

Consulta el volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris.

Més informació