CSUC

Premsa

Imatge corporativa

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Descarrega

La marca la conformen les sigles en color blau verdós, amb la sigla U requadrada i en color blanc, per donar rellevància a la paraula "Universitaris".

A la part dreta figura el nom del Consorci distribuït en tres línies.

El logotip s'ha d'usar de forma completa i no es pot emprar la marca de forma independent.

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Descarrega

La marca la conformen les sigles en color blau verdós, amb la sigla U requadrada i en color blanc, per donar rellevància a la paraula "Universitaris".

A la part dreta figura el nom del Consorci distribuït en tres línies.

El logotip s'ha d'usar de forma completa i no es pot emprar la marca de forma independent.

Anella Científica
Descarrega

La imatge inclou el nom de la xarxa en un primer pla sobre una el·lipse que apareix en segon terme. Aquesta el·lipse evoca la idea i el funcionament de l'Anella, que connecta universitats i centres d'investigació a Catalunya, entre altres institucions.

Anella Científica
Descarrega

La imatge inclou el nom de la xarxa en un primer pla sobre una el·lipse que apareix en segon terme. Aquesta el·lipse evoca la idea i el funcionament de l'Anella, que connecta universitats i centres d'investigació a Catalunya, entre altres institucions.

Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX)
Descarrega

La marca posa l'èmfasi en la C de Catalunya i de connexió, on s'hi dibuixa un punt que representa la interconnexió, el punt de trobada. La resta del logotip està format pel nom del punt neutre, CATNIX.

Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX)
Descarrega

La marca posa l'èmfasi en la C de Catalunya i de connexió, on s'hi dibuixa un punt que representa la interconnexió, el punt de trobada. La resta del logotip està format pel nom del punt neutre, CATNIX.

Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)
Descarrega

La marca està formada per l'acrònim en negreta envoltat per un cercle vermell. A sota hi figura el nom distribuït en dues línies de text.

Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)
Descarrega

La marca està formada per l'acrònim en negreta envoltat per un cercle vermell. A sota hi figura el nom distribuït en dues línies de text.

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
Descarrega

La marca està formada per l'acrònim en negreta envoltat per un cercle vermell. A sota hi figura el nom distribuït en tres línies de text.

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
Descarrega

La marca està formada per l'acrònim en negreta envoltat per un cercle vermell. A sota hi figura el nom distribuït en tres línies de text.

Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT)
Descarrega

La marca està formada per aquest acrònim, situat en primer terme i en relleu, sobre un fons de figures rectangulars amb els extrems suavitzats i de tonalitats verda i blava. A més, a la part inferior de la marca apareix el nom complet del servei distribuït en dues línies.

Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT)
Descarrega

La marca està formada per aquest acrònim, situat en primer terme i en relleu, sobre un fons de figures rectangulars amb els extrems suavitzats i de tonalitats verda i blava. A més, a la part inferior de la marca apareix el nom complet del servei distribuït en dues línies.

Garantia d'Espai per a la Perpetuïtat de l'Accés (GEPA)
Descarrega

La marca està formada per l'acrònim en negreta acompanyat del dibuix de la sil·lueta d'un camell a la part superior dreta.

Garantia d'Espai per a la Perpetuïtat de l'Accés (GEPA)
Descarrega

La marca està formada per l'acrònim en negreta acompanyat del dibuix de la sil·lueta d'un camell a la part superior dreta.

Materials Docents en Xarxa (MDX)
Descarrega

Les sigles del nom del repositori formen la marca del logotip en color blanc sobre un fons vermell. A la part dreta, hi ha el nom sencer del dipòsit, en majúscula i distribuït en tres línies.

Materials Docents en Xarxa (MDX)
Descarrega

Les sigles del nom del repositori formen la marca del logotip en color blanc sobre un fons vermell. A la part dreta, hi ha el nom sencer del dipòsit, en majúscula i distribuït en tres línies.

Memòria Digital de Catalunya (MDC)
Descarrega

La marca està formada per les tres inicials del nom requadrades. Les dues primeres amb un fons blanc i la darrera amb un de vermell.

Memòria Digital de Catalunya (MDC)
Descarrega

La marca està formada per les tres inicials del nom requadrades. Les dues primeres amb un fons blanc i la darrera amb un de vermell.

Préstec de llibres entre les biblioteques del CBUC (PUC)
Descarrega

La marca està formada per l'acrònim en color vermell, seguit del nom desenvolupat en tres línies de text acompanyades de la imatge d'uns llibres oberts simulant que volen, és a dir, que es mouen lliurement per distribuir-se entre les biblioteques.

Préstec de llibres entre les biblioteques del CBUC (PUC)
Descarrega

La marca està formada per l'acrònim en color vermell, seguit del nom desenvolupat en tres línies de text acompanyades de la imatge d'uns llibres oberts simulant que volen, és a dir, que es mouen lliurement per distribuir-se entre les biblioteques.

Préstec Interbibliotecari Consorciat i d'Accés (PICA)
Descarrega

La marca està formada per l'acrònim en negreta envoltat per un cercle vermell. A sota hi figura el nom distribuït en dues línies de text.

Préstec Interbibliotecari Consorciat i d'Accés (PICA)
Descarrega

La marca està formada per l'acrònim en negreta envoltat per un cercle vermell. A sota hi figura el nom distribuït en dues línies de text.

Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)
Descarrega

A la dreta de l'acrònim es distribueix en dues línies de text el nom desenvolupat del Portal.

El logotip s'ha d'usar de forma completa i no es pot emprar la marca de forma independent.

Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)
Descarrega

A la dreta de l'acrònim es distribueix en dues línies de text el nom desenvolupat del Portal.

El logotip s'ha d'usar de forma completa i no es pot emprar la marca de forma independent.