CSUC

El Consorci

Línies d'activitat

Els nostres serveis es desenvolupen en diverses línies d'activitat: càlcul científic, comunicacions, administració electrònica, repositoris i aplicacions, serveis bibliotecaris, ciència oberta, compres conjuntes, gestió de serveis comuns, formació i difusió, i infraestructura en núvol i altres serveis de CPD.

Càlcul científic

Ofereix serveis de supercomputació, tant a investigadors acadèmics com al teixit industrial, amb un ampli ventall de programari científic disponible i el suport per utilitzar-lo. Proporciona a més el Servei de Disseny de Fàrmacs (SDF), que ajuda els grups de recerca a trobar nous medicaments més eficientment.

Comunicacions

S'encarrega de la gestió de l'Anella Científica, la xarxa acadèmica i de recerca catalana, que interconnecta universitats, centres de recerca i altres institucions del sistema d'R+D+I català. L'Anella Científica els proporciona serveis avançats de comunicacions i accés als nodes de RedIRIS a Catalunya (allotjats al CSUC), que permeten la connexió amb les xarxes mundials de recerca, via GÉANT. També gestiona el Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX), que facilita l'intercanvi de tràfic entre operadors i proveïdors de continguts.

Administració electrònica

Ofereix serveis d'e-Administració nascuts del treball conjunt amb l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, a través dels quals es pretén afavorir-ne la implantació a les universitats mitjançant plataformes compartides, com ara Vot, Registre, Arxiu, Logs i Gestor Documental, entre d'altres.

Repositoris i aplicacions

Desenvolupa, implanta i gestiona repositoris digitals institucionals com ara PADICAT, CALAIX, Filmoteca, Scientia, MACBA... així com aplicacions interuniversitàries (UNEIX, Unidiscat, Intercat...).

Serveis bibliotecaris

Contribueix a la millora dels serveis bibliotecaris a través de la cooperació. Entre d'altres programes i serveis, gestiona el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), el programa de préstec interbibliotecari i la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC).

Ciència oberta

Col·labora amb les universitats per disminuir l'esforç d'adaptació als requeriments de la ciència oberta i incrementa la visibilitat de la recerca feta a Catalunya a través del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), donant suport a la gestió de dades de recerca i a la publicació en accés obert.

Compres conjuntes

Millora i racionalitza l'ús dels recursos i ajuda a enfortir el sistema universitari i de recerca. Homogeneïtza aplicacions, plataformes i tecnologies, i aglutina la contractació de recursos i serveis bàsics, com ara energia elèctrica, gas, neteja, impressió i reprografia, telefonia mòbil, llicències de programari…

Gestió de serveis comuns

S'encarrega de la gestió administrativa i econòmica de diversos programes i projectes en l'àmbit d'universitats: el Pla Serra Húnter de contractació de professorat, el Pla de Doctorats Industrials per contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, els indicadors del sistema d'informació universitari recopilats a UNEIX...

Formació i difusió

Contribueix a la divulgació dels serveis del CSUC amb un web corporatiu i butlletins digitals. També fomenta la formació dels usuaris amb l'organització de conferències, cursos i seminaris i jornades (JOCS, TAC, TSIUC, etc.).

Infraestructura en núvol i altres serveis de CPD

Proporciona a les institucions acadèmiques i de recerca un servei d'infraestructura en núvol perquè puguin ubicar les seves aplicacions en un entorn flexible i fàcilment escalable en modalitat de servidors gestionats o de pagament per ús. Aquesta infraestructura permet, per exemple, l'accés a diversos webs institucionals, universitaris o relacionats amb la Societat de la Informació, a més de l'hostatge de nombroses aplicacions (ERP, correu...).

Documents relacionats