CSUC

Transparència

Organització

T'expliquem qui integra els nostres òrgans de govern, funcionals, tècnics i assessors, i quin és el nostre organigrama.

#
Òrgans del CSUC

Coneix els diferents òrgans (de govern, funcionals i tècnics, i assessors) i les seves funcions, així com qui els integra.

Més informació
#
Organigrama

Consulta com s'estructura la nostra plantilla de personal en les diverses àrees d’activitat.

Més informació
#
Incompatibilitats

Coneix el règim d'incompatibilitats aplicable als alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Més informació