CSUC

Ciència oberta

Accés Obert

Accés gratuït, permanent i sense restriccions a continguts de recerca en benefici de la ciència i de la societat.

Accés lliure i sense barreres econòmiques

El moviment de l'accés obert (Open Access, OA) es basa en la idea que els resultats de la recerca finançada amb diners públics han de ser de domini públic. El moviment defensa un accés permanent, gratuït i sense restriccions als continguts de recerca per tal d'afavorir-ne l'accessibilitat i l'impacte en benefici de la ciència i de la societat. 

Quins beneficis té l'accés obert? 

 • Augmenta la visibilitat de la recerca.
 • Les publicacions gaudeixen d'un major impacte (augmenten les citacions dels autors i les publicacions). 
 • Augmenta la visibilitat de les institucions. 
 • Permet un accés permanent.
 • Afavoreix la recuperació fàcil dels continguts.
 • Garanteix la preservació dels resultats de la recerca. 


Existeixen principalment dues vies per fer possible que els resultats de la recerca siguin d’accés obert:

 • La via verda, o quan les publicacions es dipositen en repositoris.  
 • La via daurada, o quan es publica en revistes d'accés obert. 


L'accés obert a Catalunya i al CSUC

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar el 2010 un document marc que donava directrius per facilitar que les universitats catalanes aprovessin les seves polítiques institucionals d'accés obert. 

Davant dels creixents requeriments de les entitats finançadores per publicar en OA, les universitats catalanes van elaborar al 2015 unes bones pràctiques i una guia de recomanacions adreçades al personal investigador per al compliment dels requisits de difondre en accés obert les publicacions resultants de projectes de recerca en el marc de la Llei de la ciència espanyola i de l'Horitzó 2020 de la Unió Europea.

La Comissió Funcional de l'Àrea de Ciència Oberta ha anat acordant unes mesures afavoridores de l'OA que es basen en: 

 • Canviar progressivament el model de pagar per llegir al de pagar per publicar.
 • Contenir el cost del sistema de comunicació científica. 
 • Dipositar els articles científics publicats per la comunitat acadèmica en els repositoris institucionals. 
 • Fomentar la transparència.


El Grup de Suport a la Recerca del CSUC ha elaborat una infografia amb ginys, recursos i serveis que poden ser útils per localitzar versions d'articles en accés obert en cas que es cancel·li algun recurs.

El maig del 2018 el CSUC es va adherir a la declaració del SELL (Southern European Libraries Link), associació formada per consorcis de biblioteques de Portugal, Espanya, França, Itàlia, Grècia, Turquia i Israel. Aquesta declaració parteix de la base que els diners que avui es dediquen al sistema de comunicació científica són suficients per fer una transició del sistema actual a un sistema d'Accés Obert.

Polítiques institucionals

Recull de les diferents polítiques institucionals d'accés obert de les universitats de Catalunya:

Vols saber-ne més?

Contacte

Lluís M. Anglada
Director de Ciència Oberta

93 551 6228

Altres serveis que us poden interessar...

Serveis relacionats o complementaris