CSUC

e-Administració

Més serveis d'e-Administració

Al CSUC escoltem les necessitats de les institucions per ajudar-les a avançar conjuntament en la implantació de nous serveis d'administració electrònica. Treballem plegats per créixer en l'e-administració!

#
e-Arxiu

Plataforma comuna d'arxivat electrònic. Conserva els documents de la teva universitat de forma segura i recupera'ls en qualsevol moment.

Més informació
#
e-Registre

Facilitem l'eina per a què deixar constància del lliurament de documents electrònics en una universitat sigui un procediment més àgil.

Més informació
#
Gesinter

La plataforma de Gestió dels Programes Interuniversitaris (Gesinter) serveix per operar de forma eficient els programes que són impartits per més d'una universitat i requereixen una gestió coordinada entre la universitat que fa de coordinadora i les participants.

Més informació
#
Quadre de Classificació

El quadre de classificació i el calendari de retenció i eliminació són dos dels components essencials del sistema de gestió i arxiu de les universitats.

Més informació
#
Interoperabilitat

El servei d'interoperabilitat permet la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les universitats afavorint un doble estalvi.

Més informació
#
Òrgans col·legiats

La plataforma de gestió d'òrgans col·legiats (GOC) és una aplicació pensada per a convocar i gestionar de forma electrònica les reunions dels òrgans col·legiats de les universitats.

Més informació
#
Gestor de contractació electrònica

La plataforma UNIGEC és una solució per a la gestió electrònica, integral i complerta dels expedients de contractació des de la fase de proposta fins a la de devolució garantida.

Més informació