CSUC

Ciència oberta

Col·laborem amb el sistema universitari i de recerca per facilitar l'adopció dels programes europeus que quedin englobats sota el moviment de la Ciència Oberta. Fent la investigació científica més oberta, col·laborativa i social els resultats científics milloren i s'acceleren.

#
Impuls a la ciència oberta

Col·laborem amb les universitats per disminuir l'esforç d'adaptació als requeriments de la ciència oberta.

Més informació
#
Accés Obert

Accés gratuït, permanent i sense restriccions a continguts de recerca en benefici de la ciència i de la societat.

Més informació
#
Portal de la Recerca de Catalunya

Visibilitzem i fem difusió de l'activitat investigadora de Catalunya des d'un lloc únic i en forma de dades obertes.

Més informació
#
Gestió de dades de recerca

Donem suport a les universitats i centres de recerca perquè la gestió de les seves dades de recerca s'adeqüi als requeriments dels organismes de finançament seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).

Més informació
#
Repositoris

Desenvolupem, implementem i gestionem repositoris de documents i continguts digitals en accés obert de diverses institucions catalanes perquè siguin accessibles a tothom.

Més informació