CSUC

Anella Científica

Connectivitat per a la recerca

L’Anella Científica ofereix una connexió a internet segura i redundant a la comunitat acadèmica i de recerca de Catalunya.

Fem possible l'intercanvi de dades massives

La xarxa de l'Anella Científica connecta institucions vinculades al món de l'R+D+I per afavorir la recerca i l'educació. Ofereix una connexió segura i fiable que promou la col·laboració i enforteix el teixit acadèmic i de recerca de tot Catalunya. A més de connectivitat, amb diferents velocitats i modalitats, les institucions que formen part de l'Anella gaudeixen de nombrosos serveis per satisfer les necessitats creixents de connexió. 

Gràcies a l'Anella Científica, els usuaris tenen una gran capacitat de transmissió de dades, el que sens dubte facilita l'intercanvi d'informació, l'accés als recursos del CSUC i l'ús i el desenvolupament d'aplicacions de banda ampla. La connexió cap a altres xarxes externes també està garantida amb l'Anella Científica, ja siguin xarxes de recerca o bé comercials. 

Per què l'Anella Científica?

Bona connectivitat, amplada de banda, resiliència i visibilitat. L'Anella Científica inclou també un paquet de serveis que són essencials per mantenir la vostra institució connectada i al dia a mesura que es requereixen noves necessitats. 

Quins beneficis té l’Anella Científica? 

  • Flexibilitat en la connectivitat interna i externa.
  • Excel·lent connectivitat amb la internet comercial i acadèmica amb CATNIX i RedIRIS.
  • Connexions diversificades que milloren la redundància.
  • Eines i serveis segons les necessitats de cada institució. 
     

Una xarxa redundant i flexible

El troncal de l'Anella Científica es distribueix en diversos nodes interconnectats entre ells en anell i amb doble escomesa, que disposen d'enllaços de 100 Gbps amb connexions redundades a nivell físic i lògic.

Anella Científica, una xarxa redundant i flexible

A més d'interconnectar eficientment totes les institucions usuàries, la sortida de l'Anella a la internet global està diversificada a través de connexions redundants amb xarxes externes. És el cas de la xarxa acadèmica i de recerca espanyola RedIRIS, el punt neutre d'internet a Catalunya CATNIX, i les xarxes diferenciades cap a dos proveïdors comercials per a les institucions no afiliades a RedIRIS. 

L'Anella té en compte el territori, i és per això que disposa de tres nodes de concentració territorial amb connexió amb doble escomesa a Girona, Lleida i Tarragona. 

Modalitats de connexió

Quan una institució es connecta a l'Anella Científica, necessita un o més punts de connexió a aquesta xarxa. En distingim de dos tipus: 

  • Connexió local: la institució es connecta directament, per proximitat, a un o més dels nodes del troncal de l'Anella amb fibra.  
  • Connexió a través de la xarxa d’accés de l’Anella Científica: la institució es connecta a dos dels nodes del troncal a través de la xarxa proveïda pel CSUC mitjançant un operador extern contractat pel CSUC.
     

Servei de suport 24/7 per a incidències

Garantim la màxima disponibilitat i fiabilitat en l’accés als equipaments de comunicacions i dels serveis addicionals del Consorci les 24 hores del dia els set dies de la setmana. Perquè les incidències no entenen d’horaris!

Vols saber-ne més?

Servei a qui s'adreça
He llegit i accepto les condicions legals

NOTA LEGAL:

El CSUC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través d'aquest formulari, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l'emmagatzematge d'aquestes dades d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s'incorporaran al fitxer "ContacteAtencio_usuari.xlsx", que és responsabilitat del CSUC, amb domicili al c/Gran Capità 2, de Barcelona. La finalitat de la recollida d'aquestes dades és poder donar resposta a les peticions que es notifiquin mitjançant aquest formulari.

Responsable del tractament Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) • 08034 Barcelona
T 93 205 6464 • F 93 205 6979
Dades de contacte del delegat de protecció de dades Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) • 08034 Barcelona
T 93 205 6464 • F 93 205 6979
Finalitat del tractament Recollir les dades per donar resposta a les peticions que arribin mitjançant aquest formulari.
Legitimació Consentiment.
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers.
Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostre sol·licitud a través de la pàgina web del CSUC.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Reclamació Podeu presentar una reclamació a través de la pàgina web del CSUC.

 

Contacte

Gorka Roldan
Unitat de Clients i Projectes

93 567 9817

Altres serveis que us poden interessar...

Serveis relacionats o complementaris