CSUC

Biblioteques

Cooperació a les biblioteques

Posem les bases perquè la compartició de recursos entre les biblioteques afavoreixi l'accés a la informació i als recursos generats. Compartim recursos, compartim coneixement!

Connectem la informació amb les persones, i ho fem amb la cooperació com a instrument per a contribuir a l'eficiència i la qualitat de les biblioteques universitàries i altres entitats.
 

Col·laborem per ampliar coneixement

L'expansió dels consorcis bibliotecaris a nivell europeu és un fenomen aparegut als anys 90. A Catalunya, el CSUC és l'entitat que vetlla perquè la cooperació entre les biblioteques universitàries i d'altres entitats del territori sigui un èxit. L'objectiu és afavorir l'accés a més informació i reforçar la capacitat de negociació dels contractes, així com proporcionar suport tècnic a totes les biblioteques per garantir uns serveis bibliotecaris de qualitat.

A través del CSUC, les biblioteques es beneficien d'aquesta col·laboració en un doble vessant: de temps, perquè els usuaris poden consultar i descobrir les col·leccions des d'una interfície única; i econòmic, perquè els permet reduir costos gràcies a les economies d'escala. 
 

Més serveis a menor cost

  • El CCUC redueix el temps de cerca i descobriment d'informació als usuaris gràcies a una interfície única que cerca els fons de totes les biblioteques que l'integren. A la vegada, estalvia en costos aprofitant registres que han catalogat altres.
  • El préstec consorciat permet als usuaris  demanar documents d'altres biblioteques incentivant l'estalvi en adquisicions bibliogràfiques i disminuint  les gestions administratives i econòmiques.
  • El GEPA guarda documents de baix ús i permet convertir àrees destinades a llibres en zones pels usuaris, fent-ho de manera conjunta per estalviar despeses i espais.
  • La BDC ofereix accés a la informació científica dels principals editors a nivell mundial, reduint-ne els costos de compra i subscripció gràcies a l'experiència i a les economies d'escala.

Vols saber-ne més?

Contacte

Marta Tort
Adjunta a Direcció de BID

93 567 9803

Altres serveis que us poden interessar...

Serveis relacionats o complementaris