CSUC

e-Administració

Proporcionem les eines per facilitar l’administració electrònica i els processos de transformació digital del sector universitari i la recerca a través de la prestació de serveis TIC de qualitat.

#
Vot electrònic

Agilitzem els processos electorals i consultes de les universitats amb la plataforma de vot electrònic (e-Vot). Màxima seguretat garantida!

Més informació
#
Evidències electròniques

Reforcem la seguretat, la confiança i la fiabilitat de les comunicacions a les universitats a través de les evidències electròniques (e-Logs).

Més informació
#
Gestor Documental Consorciat

Facilita la gestió de les fases de tramitació i vigència del cicle de vida documental i la seva integració amb el servei de preservació i arxiu electrònic iARXIU.

Més informació
#
Plataforma de Custòdia de Certificats Digitals

Permet gestionar i usar de forma segura, controlada i centralitzada els certificats digitals de les universitats.

Més informació
#
Més serveis d'e-Administració

Al CSUC escoltem les necessitats de les institucions per ajudar-les a avançar conjuntament en la implantació de nous serveis d'administració electrònica. Treballem plegats per créixer en l'e-administració!

Més informació