CSUC

e-Administració

Evidències electròniques

Reforcem la seguretat, la confiança i la fiabilitat de les comunicacions a les universitats a través de les evidències electròniques (e-Logs).

El CSUC com a tercer de confiança

Oferim a les universitats una plataforma per a l'emmagatzematge i custòdia d'evidències electròniques (dades digitals), on el CSUC s'estableix com a tercer de confiança i garanteix l'adequació als canvis legals.

El servei d'e-Logs permet gestionar un conjunt d'evidències, proves, actes, etc., realitzats per la comunitat universitària. En cas que sigui necessari, aquestes evidències poden servir com a prova davant un jutge.

La plataforma ofereix una àgil integració, un entorn multiclient i una senzilla verificació i generació d'informes de les evidències generades des de les universitats.

Quins beneficis té e-Logs?

  • La recollida de dades és heterogènia: els registres de logs són recol·lectats per agents o processos batch. S'indexa el contingut de l'evidència recol·lectada i les seves metadades per poder fer cerques ràpides, correlació d'esdeveniments i generació d'informes d'evidències electròniques preparades per presentar en seu judicial.
  • Signatura electrònica, timestamp i custòdia: les evidències se signen electrònicament i segellen en el temps.
  • Comunicacions segures: les comunicacions es realitzen a través de protocols de connexió segurs a través del xifratge del trànsit de dades (com ara la protecció de dades de nivell alt, com estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades).
  • Custòdia: les dades són custodiades dins de la plataforma permetent alhora la verificació de la seva integritat.
  • Permet realitzar consultes avançades: el sistema disposa d'una pantalla de consultes a les quals es poden introduir diferents tipus d'expressions complexes que defineixin criteris de cerca sobre les evidències emmagatzemades.

Vols saber-ne més?

Contacte comercial

Gorka Roldan
Unitat de Clients i Projectes

93 567 9817

Contacte tècnic

Albert Portugal
Cap d'Administració Electrònica

93 205 5133

Altres serveis que us poden interessar...

Serveis relacionats o complementaris