CSUC

Ciència oberta

Gestió de dades de recerca

Donem suport a les universitats i centres de recerca perquè la gestió de les seves dades de recerca s'adeqüi als requeriments dels organismes de finançament seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).

Per què és important la gestió de dades? 

En els darrers anys les dades de recerca han rebut l'atenció creixent de la comunitat científica, que considera que cal fer-les públiques. Des del 2016, totes les universitats de Catalunya tenen serveis de suport a la gestió de dades de recerca, que ajuden els investigadors a fer plans de gestió de dades, a posar les dades en mode FAIR i a publicar-les en els repositoris adequats. 

Aquest servei es coordina des del Grup de Treball de Suport a la Recerca, format per representants de les universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, UVic-UCC, URL), de les Illes Balears i la Jaume I.

S'ha organitzat l'activitat en tres grans eixos: 

  • els plans de gestió de dades
  • els repositoris de dades
  • la política d'accés obert a les dades


Al CSUC facilitem les eines perquè la gestió de dades de recerca sigui més àgil!
 

L'eiNa DMP: plans de gestió de dades fàcils, amb plantilles i ajudes

Per a una correcta gestió de dades de recerca cal planificar des de l'inici del projecte com es crearan o recopilaran les dades de recerca, processaran, emmagatzemaran, publicaran i reutilitzaran en un pla de gestió de dades o DMP, en les seves sigles en anglès (Data Management Plan).

L'eiNa DMP permet treballar de forma col·laborativa i en línia en la creació d'aquests plans pels diferents organismes de finançament o col·lectius, consultar guies i exemples, compartir els plans amb d'altres investigadors atorgant permisos de lectura, escriptura o co-administració, sol·licitar la revisió dels plans pel servei de suport a la gestió de dades de la universitat o centre de recerca i exportar-los en diferents formats per presentar-los als organismes de finançament. 

L'eina és gratuïta i representa un estalvi important de temps i esforç a la comunitat investigadora. 

Què és un pla de gestió de dades? 

Pla de gestió de dades per a doctorands 

Dades en obert i seguint els principis FAIR

Facilitem els recursos necessaris perquè la publicació de dades de recerca sigui en obert i seguint els principis FAIR. Perquè això sigui possible, treballem colze a colze amb les universitats i centres de recerca per fer promoció d'aquests principis i implementar-los en el dia a dia de la recerca a Catalunya. 

Repositori de dades de Recerca

Treballem en el desenvolupament d'un repositori de dades que permeti la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR per part de les universitats catalanes i alguns centres de recerca CERCA. El projecte segueix les directrius establertes per l'European Open Science Cloud (EOSC), segons les quals Europa ha d'apostar per la ciència oberta i la transformació digital de la ciència, oferint a la comunitat investigadora la possibilitat d'accedir i reutilitzar les dades de recerca finançades públicament. 

El futur repositori, que es preveu que s'obri al públic al llarg del 2021, també servirà per desenvolupar expertesa i bones pràctiques en curació de dades. 

Les bases d'aquest repositori de recerca s'han establert amb la publicació de l'informe el 2019 FAIR x FAIR. Requeriments factibles, assolibles i implementables per a un repositori de dades de recerca FAIR. Arran de la publicació, també es va acordar l'elaboració d'un pla de treball i una memòria econòmica que avali la creació i posada en funcionament del repositori. 

Altres opcions de dipòsit

A l'espera de disposar de la infraestructura del repositori de dades, el document "Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades" assessora als investigadors respecte plataformes on publicar les dades i mostra un ventall d'opcions disponibles de repositoris de dades temàtics i multidisciplinars. 

A més, cal destacar que algunes universitats ofereixen també els seus repositoris institucionals per dipositar les dades.

Polítiques d'accés obert a les dades de recerca

Fomentem l'accés obert a les dades de recerca a través d'una presa de posició conjunta entre les diferents universitats mitjançant el document "Proposta per establir una política d'accés obert a les dades de recerca a les Universitats de Catalunya".

També s'ha elaborat un "Model de política de gestió de dades per a una universitat" per facilitar-ne l'aplicació a nivell institucional tal com ha fet la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Objectius 2021

El principal objectiu per aquest 2021 és obrir i estendre l’ús del repositori de dades de recerca per a les universitats catalanes i els centres de recerca CERCA per tal de publicar dades seguint els principis “FAIR", així com desenvolupar expertesa i establir bones pràctiques en curació de dades.

D'altra banda, volem fomentar l'aprovació de polítiques d'accés obert a les dades de recerca a la resta de les universitats catalanes, fer formació sobre gestió de dades de recerca per a públics diferents i, per últim, fer seguiment, manteniment i promoció del servei.

Altres serveis que us poden interessar...

Serveis relacionats o complementaris