CSUC

Biblioteques

Magatzem cooperatiu GEPA

Més de 3.600 metres quadrats per a l'emmagatzematge de documents de baix ús de biblioteca i arxiu.

Necessites més espai per a emmagatzemar documents? El dipòsit cooperatiu GEPA és una solució als problemes d'espai de les biblioteques catalanes.

De caserna militar a dipòsit de documents

L'equipament GEPA, que respon a les inicials de Garantia d'Espai per a la Preservació de l'Accés, és un servei de dipòsit cooperatiu per a emmagatzemar i conservar documents de baix ús, garantir-ne la seva preservació futura i l'accessibilitat.

L'edifici del GEPA es troba en una ubicació privilegiada al turó de Gardeny de Lleida, on anys enrere hi havia una caserna militar.

El nom de GEPA té reminiscències a la gepa dels dromedaris que serveix per a emmagatzemar aigua. En aquest cas, però, s'hi emmagatzemen documents susceptibles de ser utilitzats en un futur.

Quins beneficis té el GEPA?

  • Afavoreix l'alliberament d'espai a les biblioteques perquè es puguin destinar a nous usos per als usuaris (sales de treball, de reunions, etc.).
  • Contribueix a la gestió cooperativa i eficient de les col·leccions de les biblioteques.
  • Reuneix les condicions ambientals i de seguretat òptimes pels documents emmagatzemats.

Més de 3.600 m2 a la teva disposició

El GEPA té una capacitat màxima prevista per a més de 40 km de prestatges, distribuïts entre els 3.600 m2 per a l'emmagatzematge que ofereixen les tres plantes que formen el GEPA.

Quins documents s'emmagatzemen al GEPA?

  • Documents no fonamentals per a la institució que n'és propietària.
  • Exemplars duplicats.
  • Fons amb escàs ús.
  • Documents que algun dia poden ser d'utilitat o que cal conservar-ne una còpia.


Un cop dipositats al magatzem cooperatiu, aquests documents es poden consultar a través dels catàlegs locals de les institucions participants i del CCUC. L'usuari pot sol·licitar-ne còpies o, fins i tot, pot accedir als originals a la sala de consultes del GEPA o de les biblioteques que hi participen. Les peticions s'atenen en només 24 hores des de la seva recepció!

A banda de dipòsit de documents, al GEPA hem destinat altres espais a sales de treball, de consulta, de reunions, de digitalització i despatxos.

Vols saber-ne més?

Contacte

Santi Balagué
Cap de l'Equipament GEPA

93 551 62 42

Enllaços d'interés

Documents relacionats

Altres serveis que us poden interessar...

Serveis relacionats o complementaris