CSUC

Ciència oberta

Portal de la Recerca de Catalunya

Visibilitzem i fem difusió de l'activitat investigadora de Catalunya des d'un lloc únic i en forma de dades obertes.

La porta d'entrada al coneixement 

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) és el lloc únic des del qual donem visibilitat i difonem en accés obert els resultats de la investigació produïda a Catalunya.

El PRC centralitza informació sobre investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca per potenciar l'impacte i la visibilitat d'aquests entre la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general. A llarg termini, l'objectiu del PRC és també simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació.  

Quins beneficis té el PRC?

  • Dona visibilitat a la potencialitat del sistema català en el seu conjunt.
  • Reforça i simplifica els processos de gestió unificada de les dades de recerca.
  • Incrementa l'accés i la visibilitat del treball dels investigadors i investigadores.


En un context de ciència oberta, la informació sobre la recerca ha augmentat en importància, fet que, consegüentment, ha canviat la manera de tractar aquesta informació: d'una atenció interna que en feien els sistemes de gestió de la recerca, hem passat ara a mostrar externament els resultats de recerca de les institucions, i ho fem a través de portals de la recerca com el PRC.

Quan es van iniciar els treballs per fer el PRC, l'única referència europea d'un projecte similar era el fet als Països Baixos amb NARCIS. En els darrers anys, però, a Europa s'han iniciat diversos projectes d'integració de dades en l'àmbit de la recerca i la innovació. En destaquen els següents:  


Nexe d'unió del sistema de recerca de Catalunya

Amb la premissa de facilitar l'accés a la recerca produïda a Catalunya, el PRC agrega informació de procedència i institucions diverses, fomentant la reutilització de les dades de recerca i, per tant, la transferència de coneixement, esdevenint un instrument pioner al sud d'Europa d'aquestes característiques.

La base de dades del PRC es nodreix de les dades recollides per les universitats i centres de recerca de Catalunya als seus sistemes de gestió de la recerca (CRIS), que recullen i difonen tota la informació relacionada amb les activitats de recerca de la seva institució. Gràcies al PRC, les institucions milloren la gestió de la informació a través d'acords presos conjuntament en referència a la disposició de les dades, la captura d'informació mitjançant formats estàndard (CERIF) i de protocols d'interoperabilitat, l'ús d'identificadors comuns que evitin ambigüitats (ORCID per als investigadors), i afavorint l'accés obert a la producció científica i l'ús de repositoris institucionals.

Entre les dades que actualment es poden trobar al PRC hi ha articles publicats en revistes científiques, tesis doctorals, llibres, projectes de recerca i el perfil dels investigadors i investigadores que fan recerca a Catalunya.

A banda d'investigadors, el PRC també el poden utilitzar estudiants, periodistes i totes aquelles persones que treballen en institucions educatives i del sector empresarial.

El PRC comença a definir-se a finals del 2012 davant la creixent importància de mostrar públicament i en accés obert els resultats de la investigació produïda a les universitats, centres de recerca i institucions d'un país. La Direcció General de Recerca de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya va encarregar al CSUC el desenvolupament del projecte, un encàrrec que es va assumir conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes i dels centres de recerca. Després d'una etapa en accés restringit, el 2016 el PRC es va obrir al públic.

Vols saber-ne més?

Contacte

Sandra Reoyo
Cap de Ciència Oberta

93 567 9809

Altres serveis que us poden interessar...

Serveis relacionats o complementaris