CSUC

Supercomputació

Investigadors acadèmics i industrials utilitzen la infraestructura d'alt rendiment del CSUC per avançar en la recerca i la innovació. Oferim suport científic i tècnic a tots els usuaris. 

#
Servei de càlcul

Compromesos amb la innovació, oferim recursos de computació d'alt rendiment a la comunitat acadèmica i de recerca, suport tècnic en tot moment i formacions per treure el màxim profit dels recursos.

Més informació
#
Supercomputadors

Tenim un sistema de memòria compartida i un clúster heterogeni de memòria distribuïda. En total, oferim un rendiment punta de 317 Tflop/s i més de 22 TB de memòria.

Més informació