CSUC

Subscripció al butlletí

Subscriu-te als nostres butlletins, en tens 3 per triar!

Pots subscriure't a un butlletí general, que inclou continguts del CSUC, i/o als temàtics, de Serveis TIC i de Biblioteques, Ciència Oberta i Repositoris, que inclouen contingut específic.

Butlletí
 

NOTA LEGAL:

El CSUC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través d’aquest formulari, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l’emmagatzematge d’aquestes dades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s’usaran únicament per a la subscripció als butlletins de notícies del CSUC.

  • Responsable del tractament: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) • 08034 Barcelona, T 93 205 6464 • F 93 205 6979
  • Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC),Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) • 08034 Barcelona, T 93 205 6464 • F 93 205 6979
  • Finalitat del tractament: Recollir les dades per poder realitzar la subscripció als butlletins de notícies del CSUC
  • Legitimació: Consentiment
  • Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers
  • Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostre sol·licitud a través de la pàgina web del CSUC.
  • Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
  • Reclamació: Podeu presentar una reclamació a través de la pàgina web del CSUC.